SKOG

Bedre brand

   Bedre selskap


Da sosiale medier for fullt entret banen på slutten av 2000-tallet, endret det totalt selskapers forhold til markedsføring. Plutselig var det forbrukerne som satt med makten om hvilke merkevarer de ville identifisere seg med. Plutselig hadde små- og mellomstore bedrifter tilgang til de samme plattformene som gigantene.


Merkevarebygging skjer ikke lenger bare gjennom dyre reklamekampanjer, den skjer også daglig i sosiale medier. Dette stiller et høyre krav til digital kompetanse og kapasitet i bedrifter som allerede har tusen ting å tenke på i sin daglige drift.


Her kommer Skog inn.

En partner. Alt håndtert.Strategi

Digital strategi

Forretningsutvikling

Historiefortelling

  • Rådgivning
  • Workshop
  • Konsepter


Produksjon

Prosjektledelse 

Tekst

Design

  • Innhold

Foto

Film


Kommunikasjon


Kanaldrift

  1. Websider
  2. Instagram
  3. Facebook

Linkedin

Google

Epost

Med sosiale medier når vi flere med mindre.

synopsis

long story short

Ekte historier

Kort fortalt


Synopsis er vårt nye produksjonsmiljø for film og fotografi. Her skaper vi visuelle historier spisset mot digitale og sosiale medier.


Historiefortelling er blitt en ledende markedsføringstrend.

Merkevarer bygget på historier tar mer og mer plass i “the noise”.

De fleste av oss ser mer innhold på telefon enn på tv.


Basert på disse trendene har vi utviklet en metode for å kunne produsere cinematisk film, med dokumentarisk historie – i mengde, uten sinnsyke budsjetter. Korte filmer, med historier basert i sannheten. For troverdighet.


Fordi sannhet varer lengst tror vi de sterkeste historieuniversene er “based on the true story”. Derfor liker vi best å basere våre storylines på den ekte historien.


Ekte historier. Ekte mennesker. Skaper ekte følelser.

Ekte følelser skaper handling. Kort fortalt.


Vil du snakke med oss?

Book digitalt møte via post@skog.as