SKOG

Norske Mikrohus

  • Små hus. Stor frihet.

PROSJEKT


Norske MikrohusLEVERANSE


Strategi

Rådgivning

Instagram drift

Facebook drift

Fotografi

Film

Annonser Tracking

Artikler

EpostÅR

2019 -->

Med Norske Mikrohus måtte vi knekke en makronøtt: Hvordan tar man utgangspunkt i en internasjonal trend og gjør den relevant og gjenkjennbar i norsk sammenheng?


Det siste tiåret har det å skulle bo mer bærekraftig, mindre og mer mobilt – såkalt Tiny Living – fått større og større fotfeste. Tiny House-kanaler verden over kan vise til millioner av følgere på sosiale medier, interiørmagasiner skriver utallige artikler om fenomenet, og det har til og med blitt laget tv-serier om det. Allikevel, før 2019, hadde ikke bevegelsen særlig stødige bein å stå på i Norge.


Dette ville vi i Skog gjøre noe med.


Målene var enkle; selge 24 hus i løpet av 2020 og øke følgerskaren på Instagram fra 2 til 10  000 . Samtidig ville vi sparke hardere fra oss, vi ville gjøre Norske Mikrohus ensbetydende med å skulle bo smått, miljøvennlig og rimelig i Norge. Når nordmenn skulle klekke ut alternative levemåter, skulle Norske Mikrohus bare være en kjapp tanke unna.


Vi lagde en digital infrastruktur: Et harmonisk samspill mellom kommunikasjonen på nettsiden, Facebook og Instagram, betalt annonsering, implementert organisk i CRM, CMS og Google-verktøy.


Folk skulle ha tro på Norske Mikrohus som en solid, bærekraftig husbygger, og den troverdigheten må reflekteres i alle digitale ledd. Slik bygger vi tillit på sikt, som igjen fører til vekst. Først i blest og følgerskare, til slutt i antall kjøpte hus.

Etter halvannet år hadde Norske Mikrohus mer enn doblet seg i omsetning og husproduksjon, fra 15 solgte hus i 2019 til 46 solgte hus i 2020.

Små hus. Stor frihet.