SKOG

Hocus Focus

Nytt focus

— PROSJEKT

Hocus Focus

Nytt Focus


— LEVERANSE

Strategi

Artikkelhistorier

Facebook drift

Instagram drift

Innhold

Webside

Foto


— ÅR

2019/2020

Pushwagner, spillefilmer, Hollywood,

Karpe Diem, TV-Reklamer, Kylie Minogue, Armani og Aksel Hennie.


Hocus Focus Oslo har levd et uvanlig og spennende liv som postproduksjonshus for film og reklame. Etter 20 år i bransjen ønsket de en fornyelse for å tiltrekke seg nye unge produksjonselskaper og regissører.


Vi kokte opp en strategi om å fornye og relansere

Hocus Focus knyttet opp mot 20 års jubileumet.

Så produserte vi planen og startet kommunikasjonen.


@hocusfocusosloOm samarbeidet

"Hocus Focus opplever SKOG som dedikerte, engasjerte og proffe som kommunikasjonsrådgivere for oss.


De har satt seg godt inn i vår situasjon, og kommer med kreative og gjennomtenkte forslag til strategier. Det treffer oss – og leverer budsjetter, fremdriftsplaner og løsninger tilpasset våre behov og forventninger.


Vi gleder oss til veien videre sammen med SKOG og tror samarbeidet vil levere over forventning."


- Lene Cathrine Albertsen

Strategisk utvikler

Hocus FocusNytt Focus

Takk

Her bruker vi gammel reklame for å reklamere mot film- og reklamebransjen. Hehe. 


Vi anbefalte at Hocus å takke alle de har jobbet med på prosjekter opp igjennom årene, og tagge de i innleggene på Facebook og Instagram. På den måten nådde vi ut presist til relevante i film- og reklamebransjen.


Slik satte vi igang jungeltelegrafen om “Nye Hocus Focus”.

HF

Drop

For å forsterke følelsen av et fornyet Hocus Focus Skapte vi sammen "HF DROP". En digital innovasjon innen grading av film.


Som filmskaper kan du nå digitalt laste opp filmen din, og få den gradet iløpet av 48 timer eller 5 virkedager. For et unormalt lav pris.

Fra 2850,-.


Dette vil tiltrekke nye kunder og bygge en jevn inntektstrøm for Hocus Focus, som de kan levere på tid de har ledig. Planen er å lansere DROPLYD som neste.


To be continued.